ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
#1 วีดีโอสารคดีภาษาอังกฤษ KG.3 , G.1 - G.6 และ G.7- G.9

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดและความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของครู นักเรียน และผู้ปกครอง จึงงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของนักเรียนในทุกระดับ
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้จัดทำสารคดีภาษาอังกฤษแบบออนไลน์สำหรับช่วงภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ท่านผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูวีดีโอสารคดีภาษาอังกฤษของแต่ละระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล 3 และ KG.3
หัวข้อ ​Parts of the flower
Click >> https://youtu.be/KmPAw-zU8cc

 

ระดับชั้น ป.1-3 และ G.1-3
หัวข้อ The Rarest Flowers
Click >> https://youtu.be/nxd-huwbAMk
 

ระดับชั้น ป.4-6 และ G.4-6
หัวข้อ Carnivorous Plant
Click >> https://youtu.be/2hYGFvbFQ7k
 

ระดับชั้น ม.1-3 และ G.7-9
หัวข้อ World’s Biggest Flowers
Click >> https://youtu.be/gJ1Uqxbv4us
 

สำหรับเอกสารสำหรับฝึกอ่าน ท่านผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ใต้คลิปวีดีโอได้เลยค่ะ

ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

 
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 165 ครั้ง