ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
#2 วีดีโอ Conversation ภาษาอังกฤษ KG.3 , G.1 - G.6 และ G.7- G.9

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID –19 ทำให้โรงเรียนต้องงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทางโรงเรียนจึงจัดทำ Conversation เป็น online เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนนักเรียนให้กด link เพื่อเข้าสู่บทเรียนของแต่ละระดับชั้นได้เลยค่ะ

 

1. KG.3 Conversation (Video): -
About Myself: http://www.swb.ac.th/63-SC-V1KG3
Short Sentences: http://www.swb.ac.th/63-SC-V2KG3

G

2. Grade 1 –3 Conversation (Video): -
About Myself: http://www.swb.ac.th/63-SC-V1G1-3
Songkran: http://www.swb.ac.th/63-SC-V3G1-3
Conversation: http://www.swb.ac.th/63-SC-V2G1-3

 

3. Grade 4 –6 Conversation (Video): -
About Myself: http://www.swb.ac.th/63-SC-V1G4-6
Songkran: http://www.swb.ac.th/63-SC-V3G4-6
Conversation: http://www.swb.ac.th/63-SC-V2G4-6

 

4. Grade 7 –9 Conversation (Video): -
About Myself: http://www.swb.ac.th/63-SC-V1G7-9
Songkran: http://www.swb.ac.th/63-SC-V3G7-9
Conversation: http://www.swb.ac.th/63-SC-V2G7-9


โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 213 ครั้ง