เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชสารสาสน์วิเทศล้านนา
เพลงมาร์ชสารสาสน์วิเทศล้านนา
 


 

สารสาสน์วิเทศล้านนา
พวกเรามา  พากเพียร  เรียนศึกษา
วิชาการ  เทคโนโลยี  สร้างปัญญา
เรื่องภาษา   ไม่เป็นสอง  มิรอง ใคร

ศิลป์ดนตรี  กีฬา นั้นก้าว ไกล
สร้างชื่อไว้  ให้เลื่องลือ  ไปทุกที่
มีมานะ  ความพยายาม  สร้างความดี
เราน้องพี่  สามัคคี  สีเดียวกัน

* เขียวแดงเด่น  ดังเช่น  พลอยน้ำงาม
สุดเขตคาม  หาได้มี  ใครเทียบได้
ประกาศก้อง  พ้องระเบียบ  และวินัย
ว่าพวกเรา  ทำอะไร  ทำจริง

วัฒนธรรม  ทรงคุณค่า
ภูมิปัญญา  แห่งล้านนา  ฟ้าสยาม
ดั่งปรัชญา  พาใจ  ให้หนุนตาม
คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาตน ( ซ้ำ * )

 
 
ประพันธ์คำร้อง : อ.สิทธิชัย วันควร และ อ.สุเทพ วรรณศรี
ประพันธ์ทำนอง : อ.สิทธิชัย วันควร
เรียบเรียงเสียงประสาน : อ.สิทธิชัย วันควร
ที่ปรึกษา : อ.ยงสิทธิ์ ยงค์กมล เพลงมาร์ชสารสาสน์วิเทศล้านนา