ติดต่อเรา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
9/1 หมู่ 5 ถนน เชียงใหม่-ฮอด   ตำบลแม่เหียะ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ โทร (053) 328815-6 Fax (053)328819 / 088-263-4616


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน


9/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100