ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม ( Bosco Hall )
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

หอประชุมบอสโก

               ซึ่งสร้างเสร็จพร้อมกับอาคาร 3 ในปี 2559 เป็นหอประชุมใหม่มีทั้งหมด 3 ชั้น อยู่บริเวณระหว่างอาคาร 3 และสนามกรีฑา ใช้สำหรับงานสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน . .