ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 (Buiding 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคาร 3 (Buiding 3)  

               มีทั้งหมด 4 ชั้น เป็นอาคารโรมัน ลักษณะของอาคารเป็นแนวโค้ง ลักษณะของอาคารคล้ายกับลักษณะของอาคารนานาชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ใช้สำหรับห้องเรียนเตรียมอนุบาล - KG.3 รวมทั้งห้องนอนอนุบาล . . .