ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 (Joshep Building)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่ มีอาคารประกอบการ 2 หลัง สวนหย่อม สนามฟุตบอล สนามกรีฑา สนามเทนนิส โรงอาหาร สระว่ายน้ำ หอประชุม 2 หลัง หอพักครู ลานจอดรถ และอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง ได้แก่ ..

            อาคาร 1 (Joshep Building 1) มีทั้งหมด 4 ชั้นสำหรับห้องเรียนแผนกสามัญ เปิดใช้ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3-ประถมศึกษา 6 รวมทั้งห้องธุรการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว ห้องรับรอง และห้องนอนอนุบาล . .